donderdag 01 juni 2017

Studiedag - Iedereen veilig online

Ouders, maar ook leerkrachten en andere opvoeders, kampen met vragen en uitdagingen over het gebruik van het internet door jongeren. Hoe kunnen volwassenen ondersteunen? Een studiedag op het HIG in Brussel.Het internet is voor vele jongeren een belangrijk deel van hun leven. Volwassenen kunnen hen ondersteunen in het leren omgaan met online risico’s of het mee helpen zoeken naar oplossingen bij problemen. Maar hoe pakken zij dit best aan? Ouders, maar ook leerkrachten en andere opvoeders, kampen met vragen en uitdagingen op dit vlak. 

Tijdens deze studiedag gaan onderzoek en praktische ondersteuning hand in hand. 's Morgens worden de resultaten van het ‘PWO-project 'Jongeren Online!’ voorgesteld. En aansluitend presenteren de Gezinsbond en Child Focus Academy het nieuwe vormingsaanbod. 

De Gezinsbond biedt sinds 2007, in samenwerking met Child Focus, de vorming ‘Veilig Online’ voor ouders aan. Het vormingsaanbod werd afgetoetst bij kansengroepen in samenwerking met Welzijnsschakels en volledig vernieuwd op basis van hun bemerkingen. Alle kansengroepen kunnen vanaf 1 september een vorming gratis aanvragen. Het bestaat nu uit interactieve videotools in vijf afzonderlijke modules: 
- Internet en privacy
- Gamen
- Sociale media
- Online relaties en seksualiteit
- Cyberpesten

In de namiddag zijn er twee workshops naar keuze.
De studiedag sluit af met een receptie en netwerkmoment

Hier vindt u het hele programma en een inschrijvingsformulier.