Activiteiten

dinsdag 26 september 2017

Eén op tien Vlaamse kinderen en jongeren groeit op in armoede. Daar kan het jeugdwerk niet blind voor zijn. Hoe kan jeugdwerk een steentje bijdragen? Wat kan het jeugdwerk dan betekenen in structurele armoedebestrijding?

zaterdag 30 september 2017

Welke rechten hebben minderjarige patiënten en hun ouders in de gezondheidszorg? Wat moeten artsen, klinisch psychologen, verpleegkundigen, apothekers, enz. weten over de rechten van minderjarige patiënten? Wat zijn de gebruikelijke praktijken?

dinsdag 03 oktober 2017

In België leeft bijna een kind op vijf in armoede, volgens de interfederale armoedebarometer.

zaterdag 07 oktober 2017

De Vlaamse Jeugdraad benoemt 10 thema's waar kinderen en jongeren van wakker liggen.

donderdag 12 oktober 2017

Jeugdwerk staat in principe open voor alle kinderen en jongeren, in de praktijk blijven er knelpunten.