donderdag 29 maart 2018

Open denkdag kindvriendelijkheid

De doelstelling van deze open denkdag is breed informatie te verzamelen over maatschappelijke tendensen en bestuurlijke evoluties en hun impact op kindvriendelijkheid. We organiseren hiervoor verschillende denktafels en voorzien telkens een toelichting over voorliggend thema. Deze denkdag kadert binnen een ruimer onderzoek waarin de visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente in vraag wordt gesteld en aangescherpt.

Deelname is gratis. Schrijf je wel even in voor 23 maart via VVJ vzw op de link: https://www.vvj.be/civicrm/event/register?id=941&reset=1