dinsdag 20 februari 2018

Macht in vraag gesteld: boekvoorstelling uit de Marge/CMGJ

Kritisch zijn en samen met kinderen en jongeren strijden voor een sociaal rechtvaardige samenleving is eigen aan het jeugdwelzijnswerk. Het zit dan ook in het DNA van de sector om structurele oorzaken van problemen blijvend bloot te leggen en te bekritiseren en bovendien machtsstructuren in vraag te stellen. Dit boek legt vanuit sociaalpedagogisch standpunt deze kernopdracht bloot en geeft inzicht in diverse praktijken op vlak van politiserend werken, deontologie en personeelsbeleid.

Neem deel aan onze studienamiddag die dag en ga mee in gesprek met tal van interessante sprekers rond de thema’s uit het boek.

Inschrijvingslink: https://www.uitdemarge.be/civicrm/event/register?reset=1&id=75