Activiteiten

vrijdag 28 april 2017

Hoe kan je aan de slag met de diversiteit in je groep? Hoe werken je collega's aan participatie binnen hun werking?

woensdag 24 mei 2017

Open Forum over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Vlaanderen, Brussel en België.