maandag 27 november 2017

Kinderrechten als hefboom voor meer participatie en gelijke kansen?

Hogent, UNICEF België en KeKi organiseren in Gent een conferentie voor leerkrachten, sociaal werkers en schoolopbouwwerkers over de vraag hoe we meer kansen kunnen creëren voor alle kinderen.

Na een plenair ochtendgesprek met Didier Reynaert (HoGent, KeKi), Claudia Claes (HoGent) en Gerry McMurtrie (UNICEF UK) zijn er thematische namiddagworkshops over het gebruik van het kinderrechtenkader in o.m. het onderwijs en het sociaal werk. Kinderrechtencommissaris Bruno Van Obbergen sluit af.

Het volledige programma vind je hier.