dinsdag 24 april 2018

Jong in de buurt - Samen voor een lokaal gezinsbeleid

De conferentie ‘Jong in de buurt’ wil inspiratie bieden om samen aan de slag te gaan rond een gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt.

Keynotes Michel Vandenbroeck, UGent, en Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen zijn alvast van de partij om hun reflecties te delen. Wat kunnen we begrijpen onder een sterk lokaal gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt? Wat is de betekenis van de stad of community als motor voor sociale mobiliteit?

Peter Cousaert, VVSG, gaat dieper in op de rol die een lokaal bestuur kan opnemen als netwerkorganisatie die (middenveld)organisaties en belangrijke actoren samenbrengt in het realiseren van een gezinsondersteunend beleid. Greet Geypen, schepen van Jeugd en Gezin Mechelen, illustreert hoe Mechelen Kinderstad samen het verhaal maakt 

Daarnaast maken we ruimte voor dialoog, verdieping en inspirerende praktijkverhalen. In diverse workshops gaan we in op vragen als: Hoe versterk je de buurtgerichte samenwerking? Hoe je Huis van het Kind uitbouwen tot een echte basisvoorziening? Hoe bouw je een sterke jeugdhulp uit, snel en dichtbij? Hoe zorgt Mechelen Kinderstad ervoor dat kinderen hun plaats hebben in de publieke ruimte? Hoe kan je opvang en vrijetijd van schoolgaande kinderen lokaal vormgeven? Hoe zorg je voor warme transities tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool?

Programma, info in inschrijvingen: https://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/jongindebuurt2018/programma/