Activiteiten

donderdag 29 maart 2018

De doelstelling van deze open denkdag is breed informatie te verzamelen over maatschappelijke tendensen en bestuurlijke evoluties en hun impact op kindvriendelijkheid.

dinsdag 17 april 2018

De werkgroep vluchtelingen, Hand-in-Hand, Vriendschap Zonder Grenzen, Orbit en IN-Gent vzw organiseren een reflectiedag over grond- en mensenrechten van mensen zonder wettig verblijf.

maandag 23 april 2018

tZitemzo organiseert verschillende vormingssessies in het voorjaar van 2018, telkens van 12u tot 14u. Er wordt telkens gestart met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema.

dinsdag 24 april 2018

De conferentie ‘Jong in de buurt’ wil inspiratie bieden om samen aan de slag te gaan rond een gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt.