vrijdag 03 november 2017

Dialoogdag met pleegjongeren

Bijna de helft van de jongeren opgevangen in pleeggezinnen komt in aanraking met de jeugdrechtbank. Hoe ervaren zij dit? Wat is hun mening over het recht op inspraak? Wat vinden zij belangrijk? Bij dit dialoogmoment presenteren pleegjongeren op een creatieve manier wat er bij hen leeft.

De modernisering van justitie is een actueel thema en m.n. de vraag hoe justitie kindvriendelijker kan worden. Het gesprek met de pleegjongeren kan hiertoe een bijdrage leveren.

De dialoogdag vindt plaats op 3 november, van 14:00 tot 16:00 bij Kind & Gezin in Brussel.

Deelnemen is gratis. Graag inschrijven vóór 23 oktober via info@pleegzorgvlaanderen.be of 016 23 97 75.