vrijdag 09 februari 2018

Conferentie ‘Measuring the Effectiviness of Children's Rights'

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind organiseert, samen met ChildONEurope en met de steun van de FOD Buitenlandse Zaken, een internationale conferentie over de meetbaarheid van de implicatie van kinderrechten. Het VN-Kinderrechtencomité dringt jaarlijks aan op de verzameling van data over de maatregelen die worden getroffen om het Kinderrechtenverdrag na te leven. Ondanks de erkenning van het belang van indicatoren, blijft het een onderwerp van debat en vragen.

Deze studiedag wil een bijdrage leveren door een antwoord te formuleren op vier kernvragen:

-          Wat zijn effectieve instrumenten om de effectiviteit van kinderrechten te meten?

-          Hoe kan de link worden gelegd tussen kinderrechtenindicatoren en andere meetinstrumenten?

-          Hoe kan betekenisvolle participatie van kinderen bereikt worden?

-          Hoe worden de meest kwetsbare kinderen bereikt en gevat in gegevensverzameling?

Inschrijven kan tot 15 januari 2018 via deze link. Deelname is gratis.